Årsmøte og nettverkssamling

Lean Forum Nordvest har gjennomført både årsmøte og fulltegnet nettverkssamling med 40 deltakere hos Ekornes på sin hovedfabrikk på Ikornnes.

På årsmøtet ble Karin Norli (Sparebank1 SMN) gjenvalgt som styreleder. På bildet ser vi henne i midten sammen med de to nyvalgte styremedlemmene Gunhild Furu (Jets) og Jogeir Skinnes (Kleven). I tillegg fortsetter Anders Ramstad (Stokke), Knut Ove Rygg (Ekornes) og Mette Holand (Molde kommune) som styremedlemmer. Vi ønsker Gunhildog Jogeir velkommen i styret. Samtidig takker vi avgående styremedlemmer Inger Helene Hals (Brunvoll) og Kenneth Pettersen (Havyard) for innsatsen.

Som vararepresentanter ble Jeanette Blikås (Molde kommune), Rolf Einar Sæther (A/S Norske Shell), Anveig Bjordal Halkjelsvik (Hydro Aluminium Sunndal) og Fredrik Møller-Christensen (Helse Møre og Romsdal) valgt. Vi takker Sølve Kiviranta (Wonderland / Marine Harvest Norway) for innsatsen som vararepresentant i styret.

Nyheter

Bli med på årets siste webinar i regi av Lean Forum Nordvest hvor du kan lære mer om hvordan du kan bruke Teams, Zoom og Mural for å opprettholde god samhandling i en digital hverdag.

Lean Forum Nordvest inviterer til nettverkssamling og Gemba Walk hos PartnerPlast 23. oktober.

Lean Forum Nordvest inviterer til nettverkssamling hos PartnerPlast.

Lean Forum Nordvest inviterer til workshop 29. mai på Høgskolen i Molde. Tema er gevinstrealisering.

Lean Forum Nordvest er opptatt av å øke bruk og forståelse av leanprinsippene