Dybdeseminar i kanban 23. november

Det var ni gode innledere som bidro på Lean Forum Nordvest sitt dybdeseminar i kanban ved Høgskolen i Molde onsdag 23. november. 

Det var også 66 øvrige deltakere, fra Måløy i sør til Tingvoll og Kristiansund i nord, som bidro med spørsmål og stort engasjement i erfaringsutvekslingen på slutten av dagen.
På seminaret ble det belyst både fordeler og utfordringer med bruk av kanban inkludert kobling mot ERP-system. 
Det ble konkudert med at formatet for arrangementet var veldig bra, og at deltakerne støtter forslaget om å lage et nytt dybdeseminar vinteren 2017. Temaet vil da være verdistrømsanalyse.

På bildet ser vi innlederne fra seminaret. Foran f.v.: Henning Rødal (BDO), Erlend Alfnes (NTNU), John Sandøy (Molde Jernvareforretning), Toril Hovdenak (Bussbygg), Karl Johan Blindheim (Tingstad), Jan Åfløydal (Bussbygg), Bruce Faulk (Ekornes), Bernt Sylte (Merit) og Gjermund Lien (Doosan Infracore Norway).

Kalender

Nyheter

Lean Forum Nordvest inviterer til Gemba Walk hos Optimar 1. juni kl 12.00 - 15.00.

Påmelding: https://leanforumnordvest.hoopla.no/sales/623797338

Bli med på årets siste webinar i regi av Lean Forum Nordvest hvor du kan lære mer om hvordan du kan bruke Teams, Zoom og Mural for å opprettholde god samhandling i en digital hverdag.

Lean Forum Nordvest inviterer til nettverkssamling og Gemba Walk hos PartnerPlast 23. oktober.

Lean Forum Nordvest inviterer til nettverkssamling hos PartnerPlast.

Lean Forum Nordvest inviterer til workshop 29. mai på Høgskolen i Molde. Tema er gevinstrealisering.