Dybdeseminar i kanban 23. november

Det var ni gode innledere som bidro på Lean Forum Nordvest sitt dybdeseminar i kanban ved Høgskolen i Molde onsdag 23. november. 

Det var også 66 øvrige deltakere, fra Måløy i sør til Tingvoll og Kristiansund i nord, som bidro med spørsmål og stort engasjement i erfaringsutvekslingen på slutten av dagen.
På seminaret ble det belyst både fordeler og utfordringer med bruk av kanban inkludert kobling mot ERP-system. 
Det ble konkudert med at formatet for arrangementet var veldig bra, og at deltakerne støtter forslaget om å lage et nytt dybdeseminar vinteren 2017. Temaet vil da være verdistrømsanalyse.

På bildet ser vi innlederne fra seminaret. Foran f.v.: Henning Rødal (BDO), Erlend Alfnes (NTNU), John Sandøy (Molde Jernvareforretning), Toril Hovdenak (Bussbygg), Karl Johan Blindheim (Tingstad), Jan Åfløydal (Bussbygg), Bruce Faulk (Ekornes), Bernt Sylte (Merit) og Gjermund Lien (Doosan Infracore Norway).

Vi i Lean Forum Nordvest ønsker alle et riktig Godt Nytt År! Vi satser på at vi i år kan møtes igjen fysisk og planlegger derfor med mange gode arrangement. 
Her får du en smakebit av noe som er planlagt i første halvåret 2022!
 

Lean har vært med oss i mange år og det er ikke noe tvil om at det fungerer for mange. Siden oppstart av Lean Forum Nordvest i 2015  har et titalls organisasjoner delt sine erfaringer og suksesshistorier på våre ulike arrangement.

Lean Forum Nordvest inviterer til Gemba Walk hos Optimar 1. juni kl 12.00 - 15.00.

Påmelding: https://leanforumnordvest.hoopla.no/sales/623797338

Bli med på årets siste webinar i regi av Lean Forum Nordvest hvor du kan lære mer om hvordan du kan bruke Teams, Zoom og Mural for å opprettholde god samhandling i en digital hverdag.

Lean Forum Nordvest inviterer til nettverkssamling og Gemba Walk hos PartnerPlast 23. oktober.