En strålende nettverkssamling på Råket 2. juni

45 deltakere møtte et stort antall entusiastiske medarbeidere i AS Norske Shell. Vertskapet viste både eierskap og lidenskap til sitt imponerende LEAN-arbeid.

Shell sin LEAN-tilnærming skiller seg mye fra det vi har sett på tidligere nettverkssamlinger. Selskapet er operatør for både Ormen Lange og Draugen. Dette er store og komplekse anlegg som har behov for sikker og effektiv styring av drift, vedlikehold og modifikasjoner.
På grunn av størrelse og lokalisering på ulike steder har Shell integrert sine styringsdata på en systematisk og helhetlig måte i SAP. På denne måten har man god styring og tilgang til informasjon uavhengig av hvor man befinner seg fysisk.

Nyheter

Lean Forum Nordvest inviterer til nettverkssamling og Gemba Walk hos PartnerPlast 23. oktober.

Lean Forum Nordvest inviterer til nettverkssamling hos PartnerPlast.

Lean Forum Nordvest inviterer til workshop 29. mai på Høgskolen i Molde. Tema er gevinstrealisering.

Lean Forum Nordvest er opptatt av å øke bruk og forståelse av leanprinsippene

Styret innkaller herved til årsmøte i Lean Forum Nordvest.
Tid: 11. april kl 17.30-18.00
Sted: Høgskolen i Molde