Heldags Lean-seminar 2. mars

Årets Lean-seminar vil inneholde presentasjoner av spennende leanprosjekt innen ulike bransjer - både privat og offentlig tjenesteyting. Det vil være en egen bolk med fokus på organisasjons- og produktutvikling samt eget kveldstilbud.

Både private bedrifter og offentlig sektor opplever utfordrende tider. Benytt muligheten til å få inspirasjon i omstillings- og forbedringsarbeid gjennom å delta på årets store lokale Lean-seminar. Dette arrangeres, i regi av Lean Forum Nordvest, ved Høgskolen i Molde onsdag 2. mars. Vi kan tilby spennende innlegg fra både privat og offentlig tjenesteyting i tillegg til presentasjoner fra ledende industribedrifter. Detaljert program med påmeldingsmulighet her:
2016-03-02 Leanseminar 2016 ved HiMolde

Velkommen til årets Lean-seminar - benytt muligheten til å lære mer om Lean til en meget konkurransedyktig pris!

Nyheter

Bli med på årets siste webinar i regi av Lean Forum Nordvest hvor du kan lære mer om hvordan du kan bruke Teams, Zoom og Mural for å opprettholde god samhandling i en digital hverdag.

Lean Forum Nordvest inviterer til nettverkssamling og Gemba Walk hos PartnerPlast 23. oktober.

Lean Forum Nordvest inviterer til nettverkssamling hos PartnerPlast.

Lean Forum Nordvest inviterer til workshop 29. mai på Høgskolen i Molde. Tema er gevinstrealisering.

Lean Forum Nordvest er opptatt av å øke bruk og forståelse av leanprinsippene