Lean Forum Nordvest inviterer til dybdeseminar om Kanban 23. november

Er det fortsatt hensiktsmessig å styre produksjonen gjennom visuell styring og bruk av Kanban - eller har ERP-systemene tatt over?
Lean Forum Nordvest inviterer til dybdeseminar om temaet for å dele erfaringer og få innblikk i hvordan andre styrer innkjøp og produksjon.

Representanter fra NTNU, Ekornes, Bussbygg, Tingstad, Molde Jarnvareforretning, Doosan Infracore Norway, Merit og BDO vil, fra ulike ståsted, belyse fordeler og utfordringer med bruk av kanban – se vedlagt program med påmeldingsmulighet:

2016-11-23 Invitasjon KANBAN

OBS: Begrenset antall plasser; førstemann til mølla.

Kalender

Nyheter

Lean Forum Nordvest inviterer til Gemba Walk hos Optimar 1. juni kl 12.00 - 15.00.

Påmelding: https://leanforumnordvest.hoopla.no/sales/623797338

Bli med på årets siste webinar i regi av Lean Forum Nordvest hvor du kan lære mer om hvordan du kan bruke Teams, Zoom og Mural for å opprettholde god samhandling i en digital hverdag.

Lean Forum Nordvest inviterer til nettverkssamling og Gemba Walk hos PartnerPlast 23. oktober.

Lean Forum Nordvest inviterer til nettverkssamling hos PartnerPlast.

Lean Forum Nordvest inviterer til workshop 29. mai på Høgskolen i Molde. Tema er gevinstrealisering.