LEANdagen 2019

Meld deg på LEANdagen 2019 og hør spennende innlegg fra regionale og nasjonale ledere med lang erfaring innen Lean!

Påmelding kan gjøres her.

Program:

.

09:00-09:15

Registrering

09:15-09:30

Velkommen til LEANdagen 2019 

 

v/Gabriele H. Jünge, daglig leder Lean Forum Nordvest

09:30-10:30 

"Humor & Kreativitet: Latterlig lønnsomt" 

 

v/Jon Morten Melhus

10:30-11:15

"Revitalisering av Leanarbeidet hos Glamox - GUTS"

 

v/Arnor Evensen og Hernan Zuniga

11:15-11:30

Benstrekk

11:30-12:15

"Fra ressursfokus til pasientfokus"

 

v/Harald Roar Lind, Universitetssykehuset i Nord Norge (UNN)

12:15-12:45

Lunsj

12:45-14:30

"Digital Lean Management - "Traditional Lean Excellende" 

 

and new digital Potential"

 

v/Rolf Einar Sæter, A/S Norske Shell

14:30-15:15

"Lean og toppidrett"

 

v/Marcin Gaarden, det Norske Volleyball-landslaget

15:15-15:30

Kaffepause

15:30-16:15

"Omstilling krever læring"

 

v/Finn Amundsen, ProtoMore Kunnskapspark

16:15-17:00

"Erfaringer fra Produktivtetsspranget - Brødrene Midthaug"

 

v/Gaute Knutstad, Produktivtetsspranget

17:00-17:15

Oppsummering

.
Om foredragsholderne:

* Jon Morten Melhus
- en av Norges mest erfarne foredragsholdere og har også erfaring som entertainer/standupkomiker. Han er blant de fremste rådgivere i Norge når det gjelder betydningen av begeistring og begeistringsledelse, og hans seks bøker om disse temaene har solgt i nærmere 50 000 eksemplarer. Jon Morten er utdannet siviløkonom fra NHH med bred ledererfaring (Den Norske Opera, Radio 1, «Mot i Brøstet», Stig og Stein Idélaboratorium AS, mm).
Han holder svært begeistrede faglige foredrag og workshops for medarbeidere og ledere. Fordi de er faglig basert, er de krydret med inspirerende praktiske eksempler og tips, og han viser med betydelig glimt i øyet hvordan man skal skape mer entusiasme og nytenking på jobben
– og dermed mer fornøyde medarbeidere og kunder og bedre resultater. 
Han snakker om samspill og relasjoner mellom mennesker, og hvorfor humor og begeistring er latterlig lønnsomt for alle virksomheter som ser behov for omstilling, innovasjon og en motivert og kundeorientert virksomhetskultur.
– Og selvsagt presentert i en engasjerende og underholdende form!

* Arnor Evensen og Hernan Zuniga
- Produksjonsledelse Glamox
Ved Glamox har man drevet med systematisk Leanarbeid siden 2012. Etter å ha kjørt etter et ganske omfattende regime i en god periode, så vi for et par år siden at engasjementet og entusiasmen rundt arbeidet var noe fallende. Vi har derfor gjennom det siste året vært gjennom en revitaliseringsprosess der vi har fokusert på å tilpasse omfanget til et realistisk men fortsatt betydelig nivå. Dette har resultert i GUTS (Glamox-Utvikling-Tiltak-Samarbeid), som vi vil fortelle mer om på Leandagen.

* Harald Roar Lind
Kontinuerlig forbedring er UNNs langsiktig utviklingsarbeid med fokus på daglige, pasientnære forbedringer. Gjennom kompetanseutvikling og trening, i team og i partnerskap med pasienter og brukere, skal vi bygge kultur for kontinuerlig, varig og virkningsfull forbedring av våre arbeidsprosesser.
Grunnlaget for trygge helsetjenester ligger i årelang kulturbygging og systematisk kvalitetsforbedring basert på tillit, trygghet og åpenhet. Kulturendring krever endret atferd og tankesett, og her må lederne gå foran ved å bruke mer tid på, trene og støtte medarbeiderne i det daglige forbedringsarbeidet. Ved å jobbe på denne måten kan vi redusere feil, bedre kvaliteten og pasientsikkerheten, og prioritere aktivitet som gir dokumentert helsegevinst. Dette vil gjøre oss bedre i stand til å møte de utfordringer vi har foran oss. 

* Rolf Einar Sæter
- Direktør for Teknologi, Digitalisering og Forbedring i A/S Norske Shell
Norske Shell har i årevis vært opptatt av Leanarbeid. På Leandagen i Molde vil han snakke om hvordan Norske Shell kombinerer Lean og digitalisering.

* Finn Amundsen
Finn arbeider både med etablert- og nytt næringsliv. Han har lang erfaring fra ledelse og omstillingsprosesser i store selskaper i inn- og utland.
De siste årene har han arbeidet mye med utvikling av vekstbedrifter.
I samarbeid med iKuben er det utviklet flere tilbud til næringslivet. ProtoMore Innovasjonslab, Norges første industrielle prototypelab og etter- og videreutdanningstilbudet i Industriell Internett som er utviklet i samarbeid med Høgskolen i Molde, er to av tilbudene

* Gaute Knutstad
Gaute Knutstad er forskningssjef i SINTEF Manufacturing, med hovedansvar for konsernsatsingen innen vareproduksjon. Han er også prosjektleder for Produktivietsspranget.
Teknologi er sentrale drivere i utviklingen, men økt konkurransekraft kommer først og fremst gjennom utnyttelsen av teknologien og det teknologiske systemet. Skal norske bedrifter lykkes med en digital transformasjon må de fokusere på de ikke-tekniske faktorene som kompetanse, organisering og lederskap.
Forskningen ved avdelingen som Gaute leder, strekker seg fra operatøren, arbeidsorganisering, produksjonsledelse, integrert verdikjeder, industrialisering,  og verdier av omstilling. Forskningen ved avdelingen er opptatt av næringslivets konkurransekraft, med særskilt fokus på å løfte SMB'er og å utvikle mangfoldet i vårt nasjonale industrielle landskap.

 

 

 

 

Kalender

Lean i vedlikehold - Nettverksbesøk Nyhamna NORSKE SHELL 

Vi i Lean Forum Nordvest ønsker alle et riktig Godt Nytt År! Vi satser på at vi i år kan møtes igjen fysisk og planlegger derfor med mange gode arrangement. 
Her får du en smakebit av noe som er planlagt i første halvåret 2022!
 

Lean har vært med oss i mange år og det er ikke noe tvil om at det fungerer for mange. Siden oppstart av Lean Forum Nordvest i 2015  har et titalls organisasjoner delt sine erfaringer og suksesshistorier på våre ulike arrangement.

Lean Forum Nordvest inviterer til Gemba Walk hos Optimar 1. juni kl 12.00 - 15.00.

Påmelding: https://leanforumnordvest.hoopla.no/sales/623797338

Bli med på årets siste webinar i regi av Lean Forum Nordvest hvor du kan lære mer om hvordan du kan bruke Teams, Zoom og Mural for å opprettholde god samhandling i en digital hverdag.