Nærmere 80 deltakere på nettverkssamling 13. september

Lean Forum Nordvest sin nettverkssamling tirsdag 13. september, med Eiendomsmegler 1 Midt-Norge og Molde kommune som vertsbedrifter, samlet nesten 80 deltakere.

Eiendomsmegler 1 kunne fortelle om imponerende resultater av sin satsing på Lean gjennom kraftig forbedring av økonomisk resultat, markedsandel, ledetid, produktivitet og kvalitet.
Rådmann Arne Sverre Dahl innledet Molde kommune sin presentasjon med å uttrykke viktigheten for kommunen av å delta i Lean Forum Norvest - både for å lære av andre og for å dele egne erfaringer.
Molde kommune viste også hvordan de har engasjert organisasjonen i sitt forbedringsarbeid gjennom at både Tiltak for funksjonshemmede og Kulturetaten presenterte egne eksempel på forbedringsarbeid gjennom "Mini-Lean".

Tekst og bilder: Alf Reistad, Lean Forum Nordvest

Kalender

Nyheter

Lean Forum Nordvest inviterer til Gemba Walk hos Optimar 1. juni kl 12.00 - 15.00.

Påmelding: https://leanforumnordvest.hoopla.no/sales/623797338

Bli med på årets siste webinar i regi av Lean Forum Nordvest hvor du kan lære mer om hvordan du kan bruke Teams, Zoom og Mural for å opprettholde god samhandling i en digital hverdag.

Lean Forum Nordvest inviterer til nettverkssamling og Gemba Walk hos PartnerPlast 23. oktober.

Lean Forum Nordvest inviterer til nettverkssamling hos PartnerPlast.

Lean Forum Nordvest inviterer til workshop 29. mai på Høgskolen i Molde. Tema er gevinstrealisering.