Nettverkssamling 2. juni hos Shell

Lean Forum Nordvest inviterer til nettverkssamling hos Shell på Råket i Kristiansund torsdag 2. juni fra kl 14.00.

Hele petroleumsbransjen opplever store utfordringer - ikke minst på grunn av lave olje- og gasspriser. Dette setter store krav til  forbedringsarbeid for å opprettholde konkurransekraft - både for operatørselskapene og lokal leverandørindustri.
Shell er et av de selskapene i vår region som har arbeidet lengst og mest målrettet med kontinuerlig forbedring med bruk av blant annet Lean.

Invitasjon med påmeldingsmulighet her:

2016-06-02 Invitasjon Nettverksamling Shell Kristiansund

Kalender

Nyheter

Lean Forum Nordvest inviterer til Gemba Walk hos Optimar 1. juni kl 12.00 - 15.00.

Påmelding: https://leanforumnordvest.hoopla.no/sales/623797338

Bli med på årets siste webinar i regi av Lean Forum Nordvest hvor du kan lære mer om hvordan du kan bruke Teams, Zoom og Mural for å opprettholde god samhandling i en digital hverdag.

Lean Forum Nordvest inviterer til nettverkssamling og Gemba Walk hos PartnerPlast 23. oktober.

Lean Forum Nordvest inviterer til nettverkssamling hos PartnerPlast.

Lean Forum Nordvest inviterer til workshop 29. mai på Høgskolen i Molde. Tema er gevinstrealisering.