Nettverkssamling 2. juni hos Shell

Lean Forum Nordvest inviterer til nettverkssamling hos Shell på Råket i Kristiansund torsdag 2. juni fra kl 14.00.

Hele petroleumsbransjen opplever store utfordringer - ikke minst på grunn av lave olje- og gasspriser. Dette setter store krav til  forbedringsarbeid for å opprettholde konkurransekraft - både for operatørselskapene og lokal leverandørindustri.
Shell er et av de selskapene i vår region som har arbeidet lengst og mest målrettet med kontinuerlig forbedring med bruk av blant annet Lean.

Invitasjon med påmeldingsmulighet her:

2016-06-02 Invitasjon Nettverksamling Shell Kristiansund

Kalender

Nyheter

Lean Forum Nordvest inviterer til nettverkssamling og Gemba Walk hos PartnerPlast 23. oktober.

Lean Forum Nordvest inviterer til nettverkssamling hos PartnerPlast.

Lean Forum Nordvest inviterer til workshop 29. mai på Høgskolen i Molde. Tema er gevinstrealisering.

Lean Forum Nordvest er opptatt av å øke bruk og forståelse av leanprinsippene

Styret innkaller herved til årsmøte i Lean Forum Nordvest.
Tid: 11. april kl 17.30-18.00
Sted: Høgskolen i Molde