Nettverkssamling 3. juni

3. juni avrundet Lean Forum Nordvest dette halvårets aktiviteter med nettverkssamling hos Doosan Infracore Norway.

40 deltakere fikk se at 5S, fabrikk-layout og standardisering er blant flere av hjelpemidlene som anvendes for å oppnå etterspørselsbasert produksjon ("pull").

Kalender

Nyheter

Lean Forum Nordvest inviterer til Gemba Walk hos Optimar 1. juni kl 12.00 - 15.00.

Påmelding: https://leanforumnordvest.hoopla.no/sales/623797338

Bli med på årets siste webinar i regi av Lean Forum Nordvest hvor du kan lære mer om hvordan du kan bruke Teams, Zoom og Mural for å opprettholde god samhandling i en digital hverdag.

Lean Forum Nordvest inviterer til nettverkssamling og Gemba Walk hos PartnerPlast 23. oktober.

Lean Forum Nordvest inviterer til nettverkssamling hos PartnerPlast.

Lean Forum Nordvest inviterer til workshop 29. mai på Høgskolen i Molde. Tema er gevinstrealisering.