Nettverkssamling 3. juni

3. juni avrundet Lean Forum Nordvest dette halvårets aktiviteter med nettverkssamling hos Doosan Infracore Norway.

40 deltakere fikk se at 5S, fabrikk-layout og standardisering er blant flere av hjelpemidlene som anvendes for å oppnå etterspørselsbasert produksjon ("pull").

Kalender

Nyheter

Lean Forum Nordvest inviterer til nettverkssamling og Gemba Walk hos PartnerPlast 23. oktober.

Lean Forum Nordvest inviterer til nettverkssamling hos PartnerPlast.

Lean Forum Nordvest inviterer til workshop 29. mai på Høgskolen i Molde. Tema er gevinstrealisering.

Lean Forum Nordvest er opptatt av å øke bruk og forståelse av leanprinsippene

Styret innkaller herved til årsmøte i Lean Forum Nordvest.
Tid: 11. april kl 17.30-18.00
Sted: Høgskolen i Molde