Nettverkssamling hos Ekornes

Mer enn 30 deltakere møtte opp da Lean Forum Nordvest arrangerte nettverkssamling hos Ekornes avdeling Hareid 8. desember.

Ekornes presenterte erfaringer fra sin Lean-reise med spesiell fokus på pågående uttesting av linjeproduksjon for produksjonen av sofaer.

Kalender

Nyheter

Lean Forum Nordvest inviterer til nettverkssamling og Gemba Walk hos PartnerPlast 23. oktober.

Lean Forum Nordvest inviterer til nettverkssamling hos PartnerPlast.

Lean Forum Nordvest inviterer til workshop 29. mai på Høgskolen i Molde. Tema er gevinstrealisering.

Lean Forum Nordvest er opptatt av å øke bruk og forståelse av leanprinsippene

Styret innkaller herved til årsmøte i Lean Forum Nordvest.
Tid: 11. april kl 17.30-18.00
Sted: Høgskolen i Molde