Nettverkssamling hos Ekornes avd. Grodås 3. november

Ekornes avdeling Grodås har arbeidet med innføring av Lean siden høsten 2010. Under dette nettverksbesøket vil vi først og fremst fokusere på forbedring av flyt (gjennom fokus på VSM og Kanban), raske omstillinger (SMED) og involvering av ansatte på alle nivå.

Invitasjon med påmeldingsmulighet:

2015-11-03 Invitasjon Nettverkssamling Ekornes

Nyheter

Lean Forum Nordvest inviterer til Gemba Walk hos Optimar 1. juni kl 12.00 - 15.00.

Påmelding: https://leanforumnordvest.hoopla.no/sales/623797338

Bli med på årets siste webinar i regi av Lean Forum Nordvest hvor du kan lære mer om hvordan du kan bruke Teams, Zoom og Mural for å opprettholde god samhandling i en digital hverdag.

Lean Forum Nordvest inviterer til nettverkssamling og Gemba Walk hos PartnerPlast 23. oktober.

Lean Forum Nordvest inviterer til nettverkssamling hos PartnerPlast.

Lean Forum Nordvest inviterer til workshop 29. mai på Høgskolen i Molde. Tema er gevinstrealisering.