Sonderingsmøte i Ålesund

Det ble et meget positivt sonderingsmøte i Rolls Royce sine lokaler i Ålesund den 28. mars. 

Konklusjonen etter møtet var klar: det er ønske om at det blir etablert et felles Lean Forum Nordvest. Det er et stort behov for og nytte av et slikt forum for erfaringsutveksling og kunnskapsformidling om Lean.Det er et stort behov for og nytte av et slikt forum for erfaringsutveksling og kunnskapsformidling om Lean.

Også på Sunnmøre er det interesse både fra næringslivet, offentlig sektor og akademia. Lean Forum Nordvest er meget positiv til å ta en rolle og administrere arbeidet på Sunnmøre.

På møtet ble det også enighet om at følgende bedrifter stiller med en representant hver i et interimstyre:
 -Stokke
-Ekornes
-Høgskolen i Ålesund
-En representant fra Vard, Ulstein, Kleven eller Rolls Royce

Les mer om forumets etablering her

Kalender

Nyheter

Bli med på årets siste webinar i regi av Lean Forum Nordvest hvor du kan lære mer om hvordan du kan bruke Teams, Zoom og Mural for å opprettholde god samhandling i en digital hverdag.

Lean Forum Nordvest inviterer til nettverkssamling og Gemba Walk hos PartnerPlast 23. oktober.

Lean Forum Nordvest inviterer til nettverkssamling hos PartnerPlast.

Lean Forum Nordvest inviterer til workshop 29. mai på Høgskolen i Molde. Tema er gevinstrealisering.

Lean Forum Nordvest er opptatt av å øke bruk og forståelse av leanprinsippene