Stort engasjement på nettverkssamlingen 18. mars

Lean Forum Nordvest sin nettverkssamling hos Hydro Sunndal den 18. mars samlet 36 deltakere fra hele Møre og Romsdal.

Under samlingen ble Hydro Sunndal sitt produksjonssystem, Aluminium Metal Production System, presentert. Det ble lagt hovedvekt på standardiserte arbeidsprosesser og hvordan bedriften arbeider med synlig ledelse.

Den innlagte workshopen, ledet av Arnt Johnsen, skapte stort engasjement og var en god arena for effektiv erfaringsutveksling.

Vi i Lean Forum Nordvest ønsker alle et riktig Godt Nytt År! Vi satser på at vi i år kan møtes igjen fysisk og planlegger derfor med mange gode arrangement. 
Her får du en smakebit av noe som er planlagt i første halvåret 2022!
 

Lean har vært med oss i mange år og det er ikke noe tvil om at det fungerer for mange. Siden oppstart av Lean Forum Nordvest i 2015  har et titalls organisasjoner delt sine erfaringer og suksesshistorier på våre ulike arrangement.

Lean Forum Nordvest inviterer til Gemba Walk hos Optimar 1. juni kl 12.00 - 15.00.

Påmelding: https://leanforumnordvest.hoopla.no/sales/623797338

Bli med på årets siste webinar i regi av Lean Forum Nordvest hvor du kan lære mer om hvordan du kan bruke Teams, Zoom og Mural for å opprettholde god samhandling i en digital hverdag.

Lean Forum Nordvest inviterer til nettverkssamling og Gemba Walk hos PartnerPlast 23. oktober.