Stort engasjement på nettverkssamlingen 18. mars

Lean Forum Nordvest sin nettverkssamling hos Hydro Sunndal den 18. mars samlet 36 deltakere fra hele Møre og Romsdal.

Under samlingen ble Hydro Sunndal sitt produksjonssystem, Aluminium Metal Production System, presentert. Det ble lagt hovedvekt på standardiserte arbeidsprosesser og hvordan bedriften arbeider med synlig ledelse.

Den innlagte workshopen, ledet av Arnt Johnsen, skapte stort engasjement og var en god arena for effektiv erfaringsutveksling.

Nyheter

Bli med på årets siste webinar i regi av Lean Forum Nordvest hvor du kan lære mer om hvordan du kan bruke Teams, Zoom og Mural for å opprettholde god samhandling i en digital hverdag.

Lean Forum Nordvest inviterer til nettverkssamling og Gemba Walk hos PartnerPlast 23. oktober.

Lean Forum Nordvest inviterer til nettverkssamling hos PartnerPlast.

Lean Forum Nordvest inviterer til workshop 29. mai på Høgskolen i Molde. Tema er gevinstrealisering.

Lean Forum Nordvest er opptatt av å øke bruk og forståelse av leanprinsippene