Webinar 23. november: Samhandling i en digital hverdag

Bli med på årets siste webinar i regi av Lean Forum Nordvest hvor du kan lære mer om hvordan du kan bruke Teams, Zoom og Mural for å opprettholde god samhandling i en digital hverdag.

Grethe Uran fra Hydro Aluminium Sunndal forteller hvordan de har satt opp struktur i forbedringsgrupper og tatt i bruk Teams for å sikre at forbedringstakten opprettholdes selv med Covid-19. 

Per Alfred Holte fra Protomore skal vise oss hvordan de har løst gjennomføring av innovasjonsprosesser og kreativ samhandling ved bruk av Mural og Zoom – og dele erfaringer og fallgruver og suksesskriterier i gjennomføring av slike prosesser. 

Knut Åsebø deler sine funn fra forskningsprosjektet "Den menneskelige siden av digitaliseringen". Hvordan omstille leder- og arbeiderkulturen seg når “alt” skal digitaliseres? 

Tidspunkt: 23. november kl 12.00-14.00.

Påmelding her: https://leanforumnordvest.hoopla.no/sales/1505066077

Kalender

Nyheter

Lean har vært med oss i mange år og det er ikke noe tvil om at det fungerer for mange. Siden oppstart av Lean Forum Nordvest i 2015  har et titalls organisasjoner delt sine erfaringer og suksesshistorier på våre ulike arrangement.

Lean Forum Nordvest inviterer til Gemba Walk hos Optimar 1. juni kl 12.00 - 15.00.

Påmelding: https://leanforumnordvest.hoopla.no/sales/623797338

Bli med på årets siste webinar i regi av Lean Forum Nordvest hvor du kan lære mer om hvordan du kan bruke Teams, Zoom og Mural for å opprettholde god samhandling i en digital hverdag.

Lean Forum Nordvest inviterer til nettverkssamling og Gemba Walk hos PartnerPlast 23. oktober.

Lean Forum Nordvest inviterer til nettverkssamling hos PartnerPlast.