Webinar 23. november: Samhandling i en digital hverdag

Bli med på årets siste webinar i regi av Lean Forum Nordvest hvor du kan lære mer om hvordan du kan bruke Teams, Zoom og Mural for å opprettholde god samhandling i en digital hverdag.

Grethe Uran fra Hydro Aluminium Sunndal forteller hvordan de har satt opp struktur i forbedringsgrupper og tatt i bruk Teams for å sikre at forbedringstakten opprettholdes selv med Covid-19. 

Per Alfred Holte fra Protomore skal vise oss hvordan de har løst gjennomføring av innovasjonsprosesser og kreativ samhandling ved bruk av Mural og Zoom – og dele erfaringer og fallgruver og suksesskriterier i gjennomføring av slike prosesser. 

Knut Åsebø deler sine funn fra forskningsprosjektet "Den menneskelige siden av digitaliseringen". Hvordan omstille leder- og arbeiderkulturen seg når “alt” skal digitaliseres? 

Tidspunkt: 23. november kl 12.00-14.00.

Påmelding her: https://leanforumnordvest.hoopla.no/sales/1505066077

Kalender

Nyheter

Lean Forum Nordvest inviterer til Gemba Walk hos Optimar 1. juni kl 12.00 - 15.00.

Påmelding: https://leanforumnordvest.hoopla.no/sales/623797338

Bli med på årets siste webinar i regi av Lean Forum Nordvest hvor du kan lære mer om hvordan du kan bruke Teams, Zoom og Mural for å opprettholde god samhandling i en digital hverdag.

Lean Forum Nordvest inviterer til nettverkssamling og Gemba Walk hos PartnerPlast 23. oktober.

Lean Forum Nordvest inviterer til nettverkssamling hos PartnerPlast.

Lean Forum Nordvest inviterer til workshop 29. mai på Høgskolen i Molde. Tema er gevinstrealisering.