Bedriftsbesøk hos TINE Meieriet Oslo 20. oktober

Tema: Lean i TINE: "DRIV - sånn gjør vi det i TINE produksjon"
- Tavlemøter
- Jobbobservasjon - finne beste praksis sammen
- 5S
- Tavler på hver maskin

Lean Forum Oslo inviterer til bedriftbesøk hos TINE Meieriet Oslo.
Arrangementssted er Bedriftsveien 7, 0950 Oslo.
Obs: Det er mulig å delta digitalt via Teams under presentasjonen kl 08.30 - 09.30

Påmelding her, hvor du krysser av for fysisk eller digital deltakelse.

NB! Det er begrensning på antall som kan delta fysisk.

Om TINE
TINE Meierier er landsomfattende og eies av melkeprodusenter som leverer melk til selskapet. De startet Lean-implementeringen slik vi ser den i dag gjennom pilotprosjekt på Meieriet på Tunga i Trøndelag. De var nominert til Lean Forum Norge-prosjektprisen i 2018.

Lean og TINE
TINE har implementert sitt produksjonssystem som de betegner DRIV. Det er implementert over 30 produksjonssteder og har pågått siden 2016. Det er basert på Lean-prinsipper og de jobber med standardisering, 5S, tavlemøter, standard jobbeskrivelser, jobbobservasjoner, deling av beste praksis. De jobber mye med opplæring av medarbeidere og ledere. 

Praktisk gjennomføring:
07.00 - 07.30: Registrering, omkledning (krav) og bevegelse (store avstander) - kun for fysisk deltakende
07.30 - 08.15: Tavlemøte og vandring
08.30 - 09.30: Drivhuset (denne delen blir hybrid; altså Teams-møte og fysisk hos TINE)
- Presentasjon av Lean i TINE: DRIV
- Tilbakemeldinger fra observasjon og generelle spørsmål
- Presentasjon av Drivhuset i TINE
- Spørsmål og diskusjon

Kalender