FRA UTENFORSKAP TIL INKLUDERING MED LEAN SOM VERKTØY

Follo Futura er en av Norges ledende arbeids- og inkluderingsbedrifter. Bedriften har jobbet aktivt med Lean over mange år med tanke på å skape en lærende organisasjon for å høste gode resultater. 

Virksomheten drifter Ås stasjon, og inviterer oss til en lærerik og spennende økt midt i deres arbeidsprosess.

Bedriften er ISO-9001 sertifisert og har jobbet systematisk med organisasjonslæring og forbedringer over lang tid og har i den anledning tatt i bruk metoder innenfor Lean. De har holdt mange foredrag for kollegaer i bransjen (NHO, Arbeid og Inkludering) som har registrert at bedriften i over 18 år har vært på topp på NHO Arbeid og Inkluderings jobb-barometer, pr mars har de 2. plassen.

Follo Futura var en av de nominerte til årets Leanprosjekt 2021: Nominert til årets Lean prosjekt | Follo Futura (follo-futura.no)

Kalender