Harryhandel og prosjektavvikling - frokost og fag hos Vipps

Lean Forum Oslo inviterte til frokostmøte hos Vipps 3. desember. I Vipps er de glad i alt som handler om forenkling - når det gjelder både arbeidsmetodikk og hverdag. 

Tonje og Marit fortalte om hvordan de stadig endrer organisasjon og kultur for å jobbe smartere.

Vipps startet som et prosjekt i DnB, men er i dag et eget selskap (nesten) uten prosjekter. I tillegg deler Per Andreas tanker om hvordan metodene innenfor Lean systemtenkning kan anvendes for å oppnå mer effektiv produktutvikling - og harryhandel.

På scenen traff vi  Vippsentusiast Tonje Foss Kløve, Agil Coach Marit Andreassen og Produkthode Per Andreas Alnes.

Program:
08.30 - 09.00  Registrering og enkel servering
09.00 - 10.00  Foredrag
10.00 - 10.30  Spørsmål og diskusjon
10.30  Avslutning

 

Kalender