Lean Forum Oslo inviterer til nettverkssamling hos DNB 27. februar

Lean Forum Oslo er revitalisert!
I årets første nettverkssamling vil vi få høre mer om kundeinnsikt og kontinuerlig forbedring.
Påmelding her.

Program:

16:30-17:00

Registrering/lett servering

17:00-17:10

Velkommen
v/styreleder i Lean Forum Oslo, Tore Martin Solvang

17:10-17:30

Lean i DNB
v/Øystein Vie, DNB

17:30-18:00

Hvordan bruke innsikt fra kundesenterhenvendelser til å forbedre kundetilfredshet og interne prosesser?
v/Henrik Haukeland og Lars Skaug, DNB

18:00-18:15

Pause

18:15-18:30

Diskusjonsoppgave: Bruk av kundeinnsikt i Lean

18:30-18:50

Kontinuerlig forbedring som en integrert del av arbeidsprosesser
v/Tore Rustan, DNB

18:50-19:00

Oppsummering og avslutning
v/styreleder i Lean Forum Oslo, Tore Martin Solvang

Kalender