Nettverksmøte 6. februar

Lean Forum Oslo inviterer til nettverksmøte 6. februar 1530-1800: «Hva har Lean med digitalisering og transport å gjøre? Ruter, BaneNor og Sporveien deler nyheter og erfaringer»

Sted: Sangerhallen, Majorstua T-banestasjon (mot sentrum). Rød mursteinsbygning ved enden av perrongen.

Påmelding her

Alle har et forhold til transport, enten det er fly, bane eller vei. Fellesnevneren for foredragene vi skal få høre under nettverksmøtet er Lean og digitalisering, og hvordan vi skal lykkes med kontinuerlig forbedring i en hverdag som endrer seg stadig raskere, der nye digitale hjelpemidler og verktøy er i stadig endring, og mulighetene for kontinuerlig forbedring og læring er bedre enn noen gang før – gitt at data anvendes riktig og endringsledelse håndteres på riktig måte. Dette er utfordringer som ikke er bransjespesifikke, og læringsutbyttet er minst like stort om man ikke har kjennskap til, eller erfaring med transport og infrastruktursektoren.
Det legges opp til en blanding av foredrag, diskusjoner og gruppeoppgaver.
Velkommen til spennende timer med foredrag, diskusjoner, læring og kontinuerlig forbedring!

.

15.00

Dørene åpner – servering av kaffe og noe å bite i

15.30

Åpning

15.45

Foredrag v/Ruter
Digitalisering i transporsektorene, hvordan møte innbyggernes reelle behov 

16.15

Foredrag v/BaneNor

Erfaring fra etablering av arbeid i tråd med Leanprinsipper i BaneNors infrastrukturdivisjon

16.45

Foredrag v/Sporveien

Reisen fra analog til digital prosess ved hjelp av innovasjon og Lean i Sporveien

17.15

Diskusjon/gruppesamtaler

18.00

Slutt

Pris: kr 300,- + mva for bedriftsmedlemmer i Lean Forum Norge. Kr 600,- + mva for ikke-medlemmer. Faktura blir utsendt etter påmelding.

Kalender