Kontakt

Bildet viser interimstyret fra 2017.

Styret Lean Forum Oslo som ble valgt på årsmøte 26.2.2020 er sammensatt slik: 

 

Navn

Firma

Epost

Tore Martin Solvang

Sporveien

Tore.Martin.Solvang@Sporveien.com

Jørn Bjørdal

Statens Vegvesen

jorn.bjordal@vegvesen.no

Kristin Thomassen

OUS

THOMKR@ous-hf.no

Sunniva Solstrand

SSB

Sunniva.Solstrand@ssb.no

Jonas Berger

Sporveien

Jonas.Berger@sporveien.com

Gunilla Hagstedt

Statens Vegvesen

gunilla.hagstedt@vegvesen.no

Anne Hydle

OUS

hya@ous-hf.no

Tine Borgen Hildisch

Roche Diagnostics Norge AS

Tine.hildisch@roche.com

Gro Løcka Eine

Viken Fiber

Gro.locka.eine@lifi.no

-------------------

HISTORIKK
Interimstyret fra 22.8.2017 og fram til årsmøte 26.2.2020 var sammensatt slik: 

Navn

Firma

Tore Martin Solvang, leder 

Sporveien

Jørn Bjørdal

Statens Vegvesen

Kristin Thomassen

OUS

Lena Gjevert

OUS

Sunniva Solstrand

SSB

Mirja Weston

Sporveien

Eivind Sundbø 

Skatteetaten

Finn Kårhus 

Skatteetaten

Gina Lunde 

DNB

Merete Magnussen

DNB

Kontakt oss via mail: post@leanforumoslo.no

Fra planleggingsmøte i forumet 11.01.2018, på bildet f.v.:
Mirja Weston (Sporveien), Sunniva Solstrand (SSB), Jørn Bjørdal (Statens vegvesen), Tore Martin Solvang (Sporveien), Gina Lunde (DNB), Lena Gjevert (Oslo universitetssykehus), Kristin Thomassen (Oslo universitetssykehus) og Finn Kårhus (Skatteetaten).

Les mer om Lean Forum Oslo her.

Kalender

Nyheter