Nyheter

Lean Forum Oslo inviterer til digitalt seminar om Lean i butikkdrift:

  • Hvordan komme i gang med Lean?
  • Hvordan skape engasjement og eierskap til Lean?
  • Hvordan få med seg ulike bedriftskulturer på Lean-reisen i en stor virksomhet?

Obs vant prisen for Årets Leanprosjekt 2021 og ønsker å dele sine tips og feilsteg!

Årets siste nettverksmøte i Lean Forum Oslo ble gjennomført 3. desember som et frokostmøte. Vertskap var Vipps og tittel på frokostmøtet var "Harryhandel og prosjektavvikling".

Første arrangement gikk av stabelen hos DNB tirsdag 27. februar. På agendaen stod spennende temaer som kundeinnsikt og kontinuerlig forbedring. Det ble også gode diskusjoner blant de rundt 90 oppmøtte fra små og store bedrifter i Oslo-området.

Lean Forum Oslo har etter en periode med lite aktivitet blir reetablert med et interimstyre, som jobber for å få i gang spennende og interessante aktiviteter i Oslo-området. I går hadde styret planleggingsmøte hos Sporveien.

"Lean og innovasjon - hvordan kan kontinuerlig forbedring og innovasjon kombineres?"
Få inspirerende faglig påfyll gjennom å høre hvordan Storebrand og ISS Facility Services kombinerer Lean og innovasjon til å oppnå effektivisering og utvikling av sine tjenester.

Bidrar Lean til gevinster? Hvordan gjøres det?
Hør erfaringene fra Ringnes/Carlsberg og Posten/Bring 22. oktober kl 1615-1900 i Karenslyst Allè 20.

Mandag 27.april setter Lean Forum Oslo Lean-ledelse på programmet.

Hvordan organisere sitt Lean-arbeid i ulike faser av Lean-prosessen?

Seminaret omhandler Lean i Financial Services i EVRY.

Onsdag 2. april er det seminar i regi Lean Forum Oslo. Temaet er tjenestedesign.

De rundt 90 deltakerne fikk en grundig orientering om Sporveiens erfaringer med Lean når de fikk besøke deres lokaler på Ryen. Anledningen var årets første nettverksmøte i Lean Forum Oslo den 6. februar.

Osloregionens store befolkningsvekst utfordrer Sporveien Oslo AS. Er LEAN 1-2-3 en del av løsningen?

Kalender