Første møte i Lean Forum Oslo gjennomført 28.09.11

Første møte i Lean Forum Oslo ble gjennomført hos Arbeids- og Velferdsdirektoratet (NAV) i Akersgate 64 -68 i Oslo sentrum fra kl 16:30 til 19:00

Rundt 50 deltakere hadde funnet veien til NAV denne fine ettermiddagen. Flere forskjellige bransjer, fra privat og offentlig tjenesteyting, var representert på det første møtet. Stort oppmøte og mange positive tilbakemeldinger viser at det er stor interesse for Lean og kontinuerlig forbedring i Oslo-området.

Lean Forum Oslo er ment å være et åpent forum for utveksling, deling og diskusjon av erfaringer med Lean og kontinuerlig forbedring for offentlige og private virksomheter primært i Oslo-området. Aktivitetene vil bestå av seminarer, bedriftsbesøk og nettverksbygging. Lean Forum Oslo vil være tilknyttet Lean Forum Norge. Initiativet til dette første møtet ble tatt av Kenneth Tilley fra NAV og Stein Utstumo fra Steria, etter avklaring med Ottar Henriksen, styreleder i Lean Forum Norge.

Påmeldingen til arrangementet på en litt ny og spennende måte – se her: http://www.meetup.com/LeanForumOslo/events/32344002/ .  På tjenesten www.meetup.com, (for å arrangere medlemsmøter som dette) har Lean Forum opprettet en egen gruppe hvor nye arrangementer vil bli annonsert og alle interesserte kan melde seg inn for å få varsel. Meld deg inn her: http://www.meetup.com/LeanForumOslo/

Programmet var som følger.

  • Kenneth Tilley fra NAV ønsket alle velkommen, fortalte litt om formålet og introduserte Ottar Henriksen
  • Ottar Henriksen, styreleder i Lean Forum Norge snakket om Lean Forum Norges strategi og hovedaktiviteter og snakket spesielt om etablering av regionale fora når det gjelder formål, aktiviteter, statutter og organisering.
  • Jon Kåre Stene, programdirektør for Lean i Schibsted, holdt et spennende foredrag om hvordan lean og kontinuerlig forbedring drives i Schibsted konsernet og hvor konsernet står i dag.
  • Under minglingen og servering (takk til NAV for serveringen) kom praten veldig godt i gang og var tydelig at alle hadde et sterkt ønske om å prate sammen og utveksle erfaringer. 
  • Ann Kristin Roheim programleder for Kontinuerlig Forbedring (KF) i Skatteetaten, holdt et informativt foredrag om resultater av kontinuerlig forbedring i Folkeregisteret og om hvordan programmet Kontinuerlig Forbedring (KF) drives i Skatteetaten
  • Kenneth Tilley, Seniorrådgiver NAV’s KF program, snakket inspirerende om kjernen i ledelse i kontinuerlig forbedring med henvisning til Ole Brum og Nasse Nøff og at ”Doffen har daua”.
  • Stein Utstumo fra Steria og Kenneth Tilley fra NAV ledet en kort oppsummeringsdiskusjon hvor det ble konstatert at det er interesse for å gå videre og hvor det ble oppfordret til at interesserte måtte melde seg for å delta i et interimsstyre.

Presentasjonene ligger her, http://www.leanforumnorge.no/no/regionale-forum/lean-forum-oslo/presentasjoner-fra-stiftelsesmoetet-hos-nav-28.9.2011, på Lean Forum Oslo sine egne forumsider.

Det meldte seg flere interesserte til å være med i interimsstyret både på og etter møtet, så nå er det over 10 stykker som er med. Disse vil bli kalt inn til et møte med det første.

Det ble snakket om at det burde legges opp til 4-6 medlemsmøter i året. Det ble oppfordret til å ha litt ulike tema og format, fra helt generelle presentasjoner som ble holdt denne dagen til speed-dating, om lean-verktøy og workshop.

Har du spennende tema, foredragsholdere eller virksomheter du kunne tenke ha på et møte, er det fint om du gir et signal på http://www.meetup.com/LeanForumOslo/.

Tid/sted for neste samling ikke endelig avklart, men blir forhåpentlig vis i begynnelsen av desember, så følg med på http://www.meetup.com/LeanForumOslo/ eller på  www.leanforumnorge.no  under fanen "Regionale forum" hvor du fortløpende vil finne informasjon om utviklingen og den videre nettverksbyggingen. De som har meldt seg inn i gruppen Lean Forum Oslo på meetup.com, vil automatisk bli varslet, så meld deg inn.

Stein Utstumo, 2. Oktober 2011

Kalender