Lean Forum Oslo hos Sporveien

De rundt 90 deltakerne fikk en grundig orientering om Sporveiens erfaringer med Lean når de fikk besøke deres lokaler på Ryen. Anledningen var årets første nettverksmøte i Lean Forum Oslo den 6. februar.

Det er et spørsmål om LEAN 1-2-3 kan bidra til å løse utfordringene som ligger i Oslo-regionens befolkningsvekst i årene framover, og i hvor stor grad LEAN kan bidre til å nå effektiviseringsmål. Dette gjorde konserndirektør Bjørn Granviken i Poduksjonsenheten (PE) et poeng av da han ønsket Lean Forum Oslo velkommen til Ryen.

Deltakerne fikk en orientering om hvordan Sporveien jobber med LEAN 1-2-3 i praksis og som metode for måloppnåelse, og ble deretter delt opp i mindre grupper. Etter tur besøkte de ulike informasjonsposter som ble satt opp for anledningen.Etter et par timer rundt på stasjonene avsluttet det hele i Sporveiens kantine, med spørsmål og svar.

Teksten er et sammendrag av Bjørn Rydmark/Sporveien sin oppsummering av nettverksmøtet.

Kalender