Tjenestedesign - en konkurrent eller et komplement til Lean?

Onsdag 2. april er det seminar i regi Lean Forum Oslo. Temaet er tjenestedesign.

Tjenestedesign er omtalt som et nytt fagfelt hvor designere går sammen med forretningsutviklere i utviklingen av nye tjenester og produkter. Sentralt for Tjenestedesing er fokus på brukeren. Vi i Lean Forum Oslo ser flere likhetstrekk mellom Tjenestedesign og Lean, og vi har derfor bedt designantopolog og psykolog Anna Kirah til oss for å fortelle oss mer om dette fagfeltet.

Anna Kirah spør: hvor er egentlig likhetene og forskjellene? Er det mulig å forene disse "fagene", og hva kan vi egentlig lære av hverandre?

Det vil også bli avholdt et kort årsmøte med styrevalg.

For mer info se Meetup her.

Kalender