Om Lean Forum Oslo

Lean Forum Oslo er et åpent forum for utveksling, deling og diskusjon av erfaringer med Lean og kontinuerlig forbedring for offentlige og private virksomheter  i Oslo-området. Aktivitetene består av seminarer, bedriftsbesøk og nettverksbygging. Lean Forum Oslo er tilknyttet Lean Forum Norge.

Følg oss på facebook: leanforumoslo

Følg oss på LinkedIn

Kontaktinformasjon styret.

Statutter

Kalender