Årsmøte 2018

Årsmøte i Lean Forum Tromsø ble avholdt 4.mai 2018

Årsmøte i Lean Forum Tromsø 4.5.2018 kl. 12:30-13:30

Tilstede: Dagfinn Andreassen (Sparebank1 Nord-Norge), Øyvind Rinaldo (Kystverket), Kristin Paulgaard (UNN), Guri Homb Hansen (Tromsø Kommune), Harald Lind (UNN), Svein Are Tjeldnes (UiT Norges arktiske universitet)

1. Velkommen
Øyvind Rinaldo ønsker velkommen til årsmøtet.

2. Valg av referent
Svein Are Tjeldnes valgt til referent

3. Årsberetning
Årsberetningen ble presenter av Øyvind Rinaldo. Årsberetningen følger nedenfor i sin helhet. Aktivitetsnivået har vært lavere enn ambisjonene, noe som tilskrives at forumet driftes på dugnad.

Styret har i år bestått av leder Øyvind Rinaldo (Kystverket), Kristin Larsen Paulgaard (UNN), André Lind (Drytech AS), Dagfinn Andreassen (SNN) og Svein Are Tjeldnes (UiT Norges arktiske universitet). 

Vi har gjennom året sett at styret har vært svært opptatt med aktiviteter i de organisasjonene vi jobber i. Det har gått ut over aktivitetsnivået i Lean Forum Tromsø. Vi ønsker derfor å invitere nye personer inn i styret. Dersom du er interessert i, eller vet om noen som burde forespørres om, å delta i styrearbeidet kan du sende en mail til Øyvind Rinaldo (oyvind.rinaldo@kystverket.no). 

Lean Forum Tromsø er tilknyttet Lean Forum Norge og er ikke en egen formell organisasjon. Målet for forumet er å fremme verdiskaping gjennom erfaringsutveksling, kompetansedeling og virksomhetsutvikling. Lean og kontinuerlig forbedring står sentralt i dette arbeidet. 

Forumet ønsker å bevege seg mot målet ved å arrangere ulike seminar og samlinger der aktører i Tromsø-regionen bidrar med sine erfaringer og sin kompetanse. Til dette arbeidet er det også behov for folk som kan bidra både til arrangementene og til å fylle disse med innhold. Dersom du kunne tenke deg å bidra til dette sender du en mail til Øyvind Rinaldo (oyvind.rinaldo@kystverket.no). 

 

Diskusjon om aktivitet i forumet.

Vi må kanskje finne tilbake til noen røtter der formålet er å møtes for å diskutere hva vi gjør hvilke problemstillinger vi har. Vi bør prøve å invitere til møter/workshops der terskelen for å presentere noe ikke bør være for stor. Det er også viktig å ha en balanse med tanke på nivå. Vi må sørge for å også kunne gi noe til de viderekomne i lean.

 

4. Valg av nytt styre

Sittende styre:

Styreleder: Øyvind Rinaldo (Kystverket)

Styremedlem: Dagfinn Andreassen (Sparebank1 Nord-Norge)

Styremedlem: André Lind (Drytech)

Styremedlem: Svein Are Tjeldnes (UiT Norges arktiske universitet)

Styremedlem: Kristin Paulgaard (UNN)

Varamedlem: Merete Postmyr (UNN)

 

Valgt styre for 2018-2019:

Styreleder: Øyvind Rinaldo (Kystverket)

Styremedlem: Dagfinn Andreassen (Sparebank1 Nord-Norge)

Styremedlem: André Lind (Drytech)

Styremedlem: Svein Are Tjeldnes (UiT Norges arktiske universitet)

Styremedlem: Harald Lind (UNN)

Styremedlem: Guri Homb Hansen (Tromsø Kommune)

Varamedlem: Kristin Paulgaard (UNN)

Nyheter

Årsmøte i Lean Forum Tromsø ble avholdt 4.mai 2018

Lean Forum Tromsø arrangerte årsmøte 6. april.

Årsmøtet arrangeres i Kystverkets lokaler i Framsenteret kl 14.00:14.30.

28. april arrangerte Lean Forum Tromsø nok en gang et halvdagsseminar for bedrifter og organisasjoner i Tromsøområdet. Tema for seminaret denne gang var «Lean som forbedringsmetodikk – hvordan viser vi at det faktisk virker?».

Sparebank 1 Nord-Norge var vertskap for det 8.de fagseminaret i regi av Lean Forum Tromsø 26. november. Temaet var lederutvikling, forbedringsarbeid og operasjonalisering av strategiske mål i kundeteam.

Kalender