Årsmøtet 2017

Lean Forum Tromsø arrangerte årsmøte 6. april.

Årsmøte Lean Forum Tromsø 06.04.17 kl 14-1430

 

Tilstede: Øyvind Rinaldo (Kystverket), Svein Are Tjeldnes (UiT), Kristin Paulgaard (UNN), Ina Sandberg (Norsk Helsenett), Dagfinn Andreassen (Sparebank1), Guri Homb Hansen (Tromsø Kommune) 

1. Velkommen
Øyvind Rinaldo ønsker velkommen til årsmøtet.

2. Valg av referent
Svein Are Tjeldnes valgt til referent

3. Årsberetning 
Lean Forum Tromsø har i 2017 et beskjedent aktivitetsnivå. Forumet drives på dugnadsbasis, og er avhengig av at spesielt styret har tid til å planlegge og iverksette aktiviteter. Det skjer mye knyttet til Lean og andre forbedringsinitiativer i bedriftene der styremedlemmene er ansatt. Det er bra, men det gjør det også vanskeligere å gjennomføre aktiviteter i Lean Forum Tromsø. Universitetet i Tromsø skal i 2018 arrangere en internasjonal konferanse om Lean i høyere utdanning. Det kan også være interessant for Lean Forum Tromsø.

 

Aktiviteter:

16.08.2016

Årsmøte

5.9.2016

Styremøte

7.-9.11.2016

Regionsmøte og Leankonferansen

25.2.2017

Styremøte

6.4.2017

Planlagt årsmøte

Våren og høsten 2017

Planlagt kursserie for innføring i Lean. Betraktes som et svar på etterspurt tema fra evaluering/spørreundersøkelse, og det er en rekrutteringsaktivitet.

Vår 2017

Styremøter og arbeids-/planleggingsmøter

Høst 2017

Styremøter og arbeids-/planleggingsmøter

 

4. Valg av nytt styre

 

Sittende styre:

Styreleder: Øyvind Rinaldo (Kystverket)

Styremedlem: Svein Are Tjeldnes (UiT)

Styremedlem: Karianne Riibe (Skatt Nord)

Styremedlem: Kristin Paulgaard (UNN)

Styremedlem: Ina Sandberg (SpareBank 1 Nord-Norge)

Varamedlem: Merete Postmyr (UNN)

 

Følgende ønsker å trekke seg fra styret:

Ina Sandberg og Karianne Riibe

 

Valgt styre for 2017 – 2018

Styreleder: Øyvind Rinaldo (Kystverket)

Styremedlem: Dagfinn Andreassen (Sparebank1 Nord-Norge)

Styremedlem: André Lind (Drytech)

Styremedlem: Svein Are Tjeldnes (UiT Norges arktiske universitet)

Styremedlem: Kristin Paulgaard (UNN)

Varamedlem: Merete Postmyr (UNN)

 

5. Eventuelt

Orienteringssak: Retningslinjer for regionale Lean Forum.

Orienteringssak: Regionmøte Lean Forum Norge. Opprettet et regionråd. Rådet skal bidra til å samordne arbeidet i de ulike regionene i forumet. Ønskelig å bidra til at regionene blir mer relevante i organisasjonen.

 

Ønskelig å få opp en facebookside for nettverket. Spre info om aktiviteter og ikke minst det planlagte kurset.

 

Ina og Guri foreslår dato for kurs: 1. halvdel juni.

Nyheter

Årsmøte i Lean Forum Tromsø ble avholdt 4.mai 2018

Lean Forum Tromsø arrangerte årsmøte 6. april.

Årsmøtet arrangeres i Kystverkets lokaler i Framsenteret kl 14.00:14.30.

28. april arrangerte Lean Forum Tromsø nok en gang et halvdagsseminar for bedrifter og organisasjoner i Tromsøområdet. Tema for seminaret denne gang var «Lean som forbedringsmetodikk – hvordan viser vi at det faktisk virker?».

Sparebank 1 Nord-Norge var vertskap for det 8.de fagseminaret i regi av Lean Forum Tromsø 26. november. Temaet var lederutvikling, forbedringsarbeid og operasjonalisering av strategiske mål i kundeteam.

Kalender