Fagseminar 05.06.13

Lean Forum Tromsø inviterer til fagseminar 5.juni: "Hvordan fasilitere de utfordrende medarbeiderne?"

Det å være leder eller koordinator i kunnskapsorganisasjoner stiller store krav. I Leanprosesser møter en gjerne utfordringer som profesjonsagendaer, maktkamper og omkamper, kamp mellom følelser og logikk, og ikke minst hvordan en kan få ulike medarbeidere til å jobbe sammen.

Resultatet av en prosessforbedring avgjøres i stor grad av hvordan du som leder eller fasilitator håndterer medarbeidere og får til samspill og samstemthet. Å få ulike "mennesketyper" med ulike agendaer til å jobbe sammen er ingen enkel sak.

På denne workshopen vil dette være fokus. I tillegg vil seminaret fokusere på hvordan man kan håndtere utfordrende medarbeidere og hvordan man kan øke relasjonsferdighetene i grupper.

Invitasjon til fagseminar 5 6 2013 LF Tromsø

Påmelding her

Nyheter

Årsmøte i Lean Forum Tromsø ble avholdt 4.mai 2018

Lean Forum Tromsø arrangerte årsmøte 6. april.

Årsmøtet arrangeres i Kystverkets lokaler i Framsenteret kl 14.00:14.30.

28. april arrangerte Lean Forum Tromsø nok en gang et halvdagsseminar for bedrifter og organisasjoner i Tromsøområdet. Tema for seminaret denne gang var «Lean som forbedringsmetodikk – hvordan viser vi at det faktisk virker?».

Sparebank 1 Nord-Norge var vertskap for det 8.de fagseminaret i regi av Lean Forum Tromsø 26. november. Temaet var lederutvikling, forbedringsarbeid og operasjonalisering av strategiske mål i kundeteam.

Kalender