Energigivende fagdag om Lean og endringsledelse i Tromsø

Stemningen var nærmest elektrisk da Niklas Modig holdt foredrag for over 500 tilhørere i regi av Lean Forum Tromsø på tirsdag.

Over 500 ledere og medarbeidere i SpareBank 1 Nord-Norge, Skatt Nord, Universitetet i Tromsø og Universitetssykehuset Nord-Norge var til stede på denne sjeldent energigivende fagdagen om Lean og endringsledelse. Vi hadde også noen gjester fra andre offentlige etater og lokalt næringsliv. 

Spørsmål som "hva er Lean" og "hva er det som driver mennesker" ble belyst for å skape en forståelse for hvordan man skaper en flytorientert og selvforbedrende virksomhet.  Historiefortelleren Modig brukte både seg selv og andre for å beskrive poenger som kommer til å bli husket, lenge! 

I Lean er det en grunnleggende holdning at kundens tid er den mest verdifulle. Lean og kundetilfredshet er samme sak.  Derfor er kundens saksflyt det viktigste å forbedre i enhver servicebedrift. 

Nøkkelen til å oppnå riktig og rask flyt ligger i kvaliteten i alt vi gjør. Når kvaliteten er sikret, kan vi begynne å jobbe med andre mål.  Kostnadseffektivitet er en konsekvens av at kvalitet, pålitelighet, hurtighet og fleksibilitet er på plass, og kan optimaliseres kun når disse elementene er til stede.

I Lean ledelsesfilosofi handler det om å få folk til å føle seg betydningsfulle og dyktige, slik at de har troen på at de kan nå ambisiøse mål. 

Vi som var til stede glemmer ikke japaneren Obasán, som ble spurt om han kunne bekrefte at den europeiske bedriften han besøkte "var lean".  "It is impossible for me to say, because I wasn't here yesterday", svarte han.  Omvendt kan man kanskje si, at bedrifter som lærer gjennom å tørre å prøve ut nye løsninger, som ser fremgang gjennom å kontinuerlig forbedre sin praksis og som måler prestasjoner gjennom felles etablerte mål, "er" Lean? Det er denne innsikten som vil skape nødvendige drivkrefter hos oss til å skape flytorienterte og selvforbedrende virksomheter. 

Lean Forum Tromsø ønsker å takke alle som var til stede for ekte og spontant engasjement, oppriktig interesse for feltet og ikke minst kjempegode tilbakemeldinger! Vi må nå snakke sammen om hvordan vi benytter den gode energien til å skape reell forandring og forbedring i virksomhetene. 
Tekst og foto: Guri Homb Hansen, Lean Forum Tromsø

Nyheter

Årsmøte i Lean Forum Tromsø ble avholdt 4.mai 2018

Lean Forum Tromsø arrangerte årsmøte 6. april.

Årsmøtet arrangeres i Kystverkets lokaler i Framsenteret kl 14.00:14.30.

28. april arrangerte Lean Forum Tromsø nok en gang et halvdagsseminar for bedrifter og organisasjoner i Tromsøområdet. Tema for seminaret denne gang var «Lean som forbedringsmetodikk – hvordan viser vi at det faktisk virker?».

Sparebank 1 Nord-Norge var vertskap for det 8.de fagseminaret i regi av Lean Forum Tromsø 26. november. Temaet var lederutvikling, forbedringsarbeid og operasjonalisering av strategiske mål i kundeteam.

Kalender