Fagnettverksseminar i Lean Forum Tromsø i Fyrhuset, UNN avdeling Åsgård

28. april arrangerte Lean Forum Tromsø nok en gang et halvdagsseminar for bedrifter og organisasjoner i Tromsøområdet. Tema for seminaret denne gang var «Lean som forbedringsmetodikk – hvordan viser vi at det faktisk virker?».

Rundt 40 deltakere fra både privat næringsliv og det offentlige fikk med seg Phd Hege Andersens åpningsforedrag om sine funn om lean i Universitetssykehuset Nord-Norge i en nylig avlagt doktorgrad. I foredraget la Andersen stor vekt på å formidle konkret kunnskap om hvilke faktorer som er avgjørende for å lykkes med lean som forbedringsmetodikk, og da spesielt i forhold til hvordan man kan vise at man lykkes. Foredraget ble svært godt mottatt og det ble en inspirerende diskusjons- og spørsmålsrunde etterpå. 

Etter foredraget fikk deltakerne anledning til å dele og diskutere egne og andres erfaringer i grupper med utgangspunkt i spørsmål som «Hva mener du er den beste måten å måle effekter av forbedringsarbeid» og «Hvordan skal man sikre at det er mulig å ta ut gevinster som følge av arbeidet». I oppsummeringen var det stor enighet om at det i forbedringssatsinger er viktig å snakke om mulige effekter og hvordan man skal måle disse så tidlig som mulig i prosjektet. 

Etter påfyll av både kaffe og litt å bite i var vi klare for dagens siste punkt, en presentasjon av et praktisk eksempel fra UiT – Norges arktiske universitet v/seniorrådgiver Gunnhild Guttvik. Eksempelet hentet fra en av UiTs første lean-prosjekt illustrerte meget godt hvor viktig måling av effekter er, og ikke minst at slik måling er en langdistanseøvelse og ikke sprint. 

Styreleder i Lean Forum Tromsø, Guri Hansen, er godt fornøyd både med antall deltakere og responsen på seminaret. Det er fortsatt rom for at flere deltar med siner erfaringer og vi ønsker å jobbe for å nå bredere ut til neste seminar. «Evalueringen av seminaret viser at det er riktig bruk av tid å arrangere slike faglige møtepunkter, men at vi også må jobbe hardere med å nå ut til enda flere bedrifter og organisasjoner», sier Hansen. «Vi må tross alt huske på å sikre at vi tilfører noe av verdi, også vi vårt eget nettverksarbeid» tilføyer hun til slutt.

Tekst og foto: Svein Are Tjeldnes, Lean Forum Tromsø

Nyheter

Årsmøte i Lean Forum Tromsø ble avholdt 4.mai 2018

Lean Forum Tromsø arrangerte årsmøte 6. april.

Årsmøtet arrangeres i Kystverkets lokaler i Framsenteret kl 14.00:14.30.

28. april arrangerte Lean Forum Tromsø nok en gang et halvdagsseminar for bedrifter og organisasjoner i Tromsøområdet. Tema for seminaret denne gang var «Lean som forbedringsmetodikk – hvordan viser vi at det faktisk virker?».

Sparebank 1 Nord-Norge var vertskap for det 8.de fagseminaret i regi av Lean Forum Tromsø 26. november. Temaet var lederutvikling, forbedringsarbeid og operasjonalisering av strategiske mål i kundeteam.

Kalender