"Leaner" oss på hverandre

I forrige uke inviterte Lean Forum Tromsø til fagseminar. Denne gangen var det Skatt nord som hadde ansvar for samlingen som fikk tittelen «Kulturutvikling – Allemannseie eller en ledergreie?» 

- Vi ønsket å dele våre erfaringer med Lean-arbeidet i Skatt nord gjennom å belyse hvordan vi har jobbet for å skape gode arbeidsmiljø som støtter opp om og stimulerer til å jobbe med kontinuerlig forbedring. Vi ønsket å løfte frem eksempler på hva vi har fått til – og ikke minst hva vi må jobbe mer med.

- Gjennom Lean Forum Tromsø har vi skapt en arena for å utveksle nye tanker og ideer, og vi lærer av hverandre på tvers av virksomheter, forteller Kristin Paulgaard, prosessveileder i Skatt nord.

Roger Jensen (fung. Seksjonssjef, Kontrollseksjonen), Sol Maria Haugan (seniorskattejurist, Innkreving), Liv Berit Hætta (underdirektør Fastsetting, seksjon 2, gruppe 6) og Kristin Paulgaard (prosessveileder, HR stab) fikk anledning fortelle hvilke utfordringer og suksesser de har støtt på gjennom arbeidet med kontinuerlig forbedring.

Manglet felles forståelse

- Vi holdt på å "leane oss" inn i trøbbel. For selv om jeg var full av entusiasme og pågangsmot, klarte jeg ikke å ta dette ned i gruppa mi på en god måte. Medarbeidere skjønte ikke bæret, og til slutt begynte jeg å tvile selv også, fortalte Jensen til forsamlingen.

Redningen for gruppa hans ble å sette teorien i system og skape en felles forståelse for hvorfor Lean som arbeidsverktøy er viktig og hva vi skal bruke det til.

- Vi fikk Lean under huden og prosessen ble en del av vårt tankesett og vår måte å arbeide på. Jeg føler vi er på riktig vei, men vi har fortsatt mye å lære, forteller Jensen.

Nå er Jensen sammen med kontrollgruppa på Leknes nominert til Årets norske Leanprosjekt av Lean Forum Norge for arbeidet de har lagt ned med kontinuerlig forbedring.

Deling på tvers

Totalt 40 deltakere fra både det offentlige og private næringsliv, som har gjort seg ulike erfaringer med bruk av Lean, delte erfaringer og tanker på tvers gjennom en workshop under fagdagen.

- Deltakerne ga utrolig mye av seg selv og viste et positivt engasjement under gruppearbeidet. De nye tankene som dukket opp håper jeg nå vi kan ta med oss videre i vårt arbeid med kontinuerlig forbedring i Skatt nord, forteller Paulgaard.

Skatt nord er langt fra den eneste som har kjent på at vi har utfordringer med å få Lean til "å sitte", og arbeidet med  å skape en kultur for kontinuerlig forbedring er ikke gjort i en håndvending.

- Det krever innsats både av ledere og medarbeidere. Vi må alle kjenne et felles ansvar for og eierskap til prosessen – og vi må prioritere TID til å stå i prosessene fra A til Å. Først når vi har en felles forståelse av hvor vi skal, hvorfor vi skal dit og hvordan vi skal komme oss dit kommer vi videre med arbeidet, sier Paulgaard.

Tekst: Sara Katrine Olsen, Kommunikasjonsrådgiver ved Skatt nord

Nyheter

Årsmøte i Lean Forum Tromsø ble avholdt 4.mai 2018

Lean Forum Tromsø arrangerte årsmøte 6. april.

Årsmøtet arrangeres i Kystverkets lokaler i Framsenteret kl 14.00:14.30.

28. april arrangerte Lean Forum Tromsø nok en gang et halvdagsseminar for bedrifter og organisasjoner i Tromsøområdet. Tema for seminaret denne gang var «Lean som forbedringsmetodikk – hvordan viser vi at det faktisk virker?».

Sparebank 1 Nord-Norge var vertskap for det 8.de fagseminaret i regi av Lean Forum Tromsø 26. november. Temaet var lederutvikling, forbedringsarbeid og operasjonalisering av strategiske mål i kundeteam.

Kalender