Lederutvikling og Lean i Kystverket og SpareBank 1 Nord-Norge

Sparebank 1 Nord-Norge var vertskap for det 8.de fagseminaret i regi av Lean Forum Tromsø 26. november. Temaet var lederutvikling, forbedringsarbeid og operasjonalisering av strategiske mål i kundeteam.

Nesten 50 deltakere fra 12 ulike bedrifter og offentlige virksomheter deltok.                        

Seminaret ble avholdt i SpareBank 1 Nord-Norges festsal. 

Regiondirektør for Kystverket Troms og Finmark, Frode Kjersem

Seminaret var en kombinasjon av foredrag, fortellinger og bildefremvisning for å illustrere hvordan man praktisk jobber med Lean som ledelsesfilosofi for å nå strategiske mål.  

Avslutningsvis testet vi en modell for uformell erfaringsutveksling og diskusjoner som en slags Lean «terapitime», der vi satt i en stor ring og diskuterte tema som var kommet frem gjennom foredragene.  Dette var for mange kanskje den mest interessante delen av seminaret fordi man fikk muligheten til å stille spørsmål og diskutere viktige problemstillinger på tvers av virksomhetene.

Tilbakemeldingene på seminaret har vært veldig gode og vi takker alle bidragsyterne nok en gang, men også alle de engasjerte deltakerne!

Neste samling er ikke tidsfastsatt, men blir på vårparten.

Hilsen Lean Forum Tromsø

Nyheter

Årsmøte i Lean Forum Tromsø ble avholdt 4.mai 2018

Lean Forum Tromsø arrangerte årsmøte 6. april.

Årsmøtet arrangeres i Kystverkets lokaler i Framsenteret kl 14.00:14.30.

28. april arrangerte Lean Forum Tromsø nok en gang et halvdagsseminar for bedrifter og organisasjoner i Tromsøområdet. Tema for seminaret denne gang var «Lean som forbedringsmetodikk – hvordan viser vi at det faktisk virker?».

Sparebank 1 Nord-Norge var vertskap for det 8.de fagseminaret i regi av Lean Forum Tromsø 26. november. Temaet var lederutvikling, forbedringsarbeid og operasjonalisering av strategiske mål i kundeteam.

Kalender