Samling - Lean Startups

17 juni 13:30 Legg til kalender

Lean Forum Midt-Norge arrangerte 17. juni en samling med fokus på Lean Startups: "Lean Startups - effektiv og profesjonell virksomhet fra dag èn".

Hvordan kan oppstartsbedrifter jobbe etter Leanprinsipper fra dag èn og sikre effektive prosesser, god kvalitet og optimal "time-to-market"? Erfaringene fra oppstartsarbeid er nyttige også for etablerte bedrifter som ønsker å bli mer Lean.

Vi fikk spennende foredrag fra Håkon i Aptomar og Aleksander i Aalberg Audio.