Del 2: LEAN LEDELSE

Respekten for mennesket, langsiktig perspektiv og kunden først.

 
«Vi i Toyota sier at hver leder er en lærer som utvikler den neste generasjonen av ledere. Det er deres viktigste jobb.» .... «En leder sin jobb er ikke å sette ansatte i en posisjon hvor de kommer til å feile, men å sette dem i en utfordrende posisjon hvor de må jobbe hardt for å lykkes samtidig som de klarer å se rom for videre forbedringer.» (Akio Toyoda, CEO & Chairman Toyota)  

Er lean ledere forskjellige fra andre ledere? I så fall, hva gjør en lean leder? Hva må vi gjøre å utvikle neste generasjons lean ledere. Hvordan utvikler vi fremrangende ansatte som skaper gode produkter eller tjenester som treffer kunden eller brukeren? I denne sesjonen vil dere høre fra både forsker, og toppledere i norsk næringsliv, hva som kjennetegner Lean Ledelse i Norge og den norske samarbeidsmodellen

Presentasjoner ved:

  • Ottar Tollan, Flokk
  • Marte Holmemo, NTNU - Akademia
  • Lise Steinsvik Moe, Autronica Fire and Security

Debatt/diskusjon ledes av Eivind Reke 

Link til arrangementet blir sendt ut en time før oppstart.