Kjetil Reinsberg

Eiendomsmegler 1 Midt-Norge

Kjetil Reinsberg er administrerende direktør i EiendomsMegler 1 Midt-Norge, selskapet som ble årets leanvirksomhet i 2016.
Kjetil er ansett for å være en av topplederne i Norge som har trykket Lean-filosofien og kontinuerlig forbedring mest til sitt bryst. I EiendomsMegler 1 Midt-Norge er eiendomsmegleren stjerna og spydspissen i selskapet. Alle andre har én oppgave; gjøre det enklest mulig for eiendomsmegleren å lykkes og vanskeligst mulig å mislykkes.

Siden 2009 har han bygget opp et internt team med dyp kompetanse på Lean, opprettet en utvidet ledergruppe som heter «Team Kontinuerlig Forbedring», og klart å få lean til å bli en del av bedriftskulturen der alle ansatte ser på "rosa lapper» som diamanter. Dette har resultert i en markedsandel på 40% i et stort nedslagsfelt, noe ingen andre i eiendomsmeglerbransjen er i nærheten av. Der andre ledere ser vanskeligheter i krisesituasjoner, ser Kjetil bare store muligheter.

.
På Leandagen vil Kjetil snakke om betydningen av topplederens forankring og eierskap i endringsprosesser og spesielt for å skape en bedriftskultur bygget på kontinuerlig forbedring.