Marte Daae-Qvale Holmemo

NTNU

Marte Daae-Qvale Holmemo er førsteamanuensis ved institutt for industriell økonomi og teknologiledelse, NTNU, og siden 2012 har hun forsket på Lean. Hun har levert flere internasjonale bidrag og ser spesielt på hvordan man utvikler godt lederskap for Lean. Marte avla sin doktoravhandling ved NTNU om innføring av Lean i offentlig sektor, hvor betydningen av ledelse er et sentralt tema. Marte har bakgrunn som organisasjons- og lederutvikler, konsulent og prosjektleder fra flere organisasjoner i privat og offentlig sektor. Hennes erfaringer fra de ulike rollene brakte henne til forskningsmiljøene, da hun så hvor utfordrende ledelse av endringsprosesser kan være. Nå stiller hun spørsmål rundt hvordan man skal få det til å virke i praksis. Hva vet vi egentlig om ledelse av Lean? Påvirkes lederstilen av situasjonen til organisasjonen? Marte vil dele noe av det hun har kommet frem til og reflektere rundt dette fra et akademisk ståsted opp mot dagens situasjon.