Frode Sandmark

Kverva og Nutrimar

Frode Sandmark er investeringsdirektør i Kverva og fungerende CEO i Nutrimar. Han har bakgrunn som administrerende direktør i Polaris Trykk og har vært Supply Chain Lean Manager i Ringnes. Han har også vært flere år i konsulentselskapet McKinsey & Company hvor hans fokus primært var på Lean og operational excellence.

 

Nutrimar ble etablert med ideen om å skape verdi ut fra biprodukter fra lakseindustrien på Frøya. I sitt prosessanlegg vegg i vegg med Salmars lakselakteri på Frøya mottar de råstoff fra laks som foredles ved hjelp av hydrolyse til høyverdige ingredienser som blant annet inngår i fôr. I de senere årene har Nutrimar utvidet sin virksomhet til også å omfatte foredling av biprodukter fra Kylling, samt høsting og foredling av tare. Selskapet er tuftet på en tanke om bedre ressursutnyttelse og er en viktig brikke i en sirkulærøkonomisk verdikjede. Nutrimar har store ambisjoner innen effektivisering av sin virksomhet og startet i 2020 prosjektet "Nutrimar Operational Excellence - NOPE". Gjennom dette prosjektet har de med hjelp fra PwC blant annet jobbet med standardisering i produksjon, økt grad av forebyggende vedlikehold og prosessforbedringer i sin produksjon.