Sigmund Aandstad

Pipelife

Sigmund Aandstad, administrerende direktør i Pipelife Norge. Selskapet har utviklet en bærekraftstrategi som nå spres i hele konsernet. Samtidig har Pipelife konsernet revitalisert sin Lean Six Sigma strategi for å oppnå kontinuerlig forbedring. Sigmund vil fortelle hvordan Pipelife jobber med bærekraft innen produksjon, verdikjede, og produkt/tjeneste. De har mye fokus på teknologiutvikling og digitalisering, men benytter Lean metoder der de best kan støtte utviklingen. 

Når det gjelder produkt/tjeneste utvikler de 1) løsninger for reduksjon og dokumentering av miljø på egne produkter, 2) løsninger som bidrar til sirkulær økonomi, 3) løsninger som kan forbedre kundens bærekraft. De bruker Lean Canvas Business Model for å sikre at prosjektene bidrar til å skape kundeverdi (lager hypoteser om hvilken kundeverdi de skaper). 

Når det gjelder produksjon har de jobbet med digitalisering og Lean Six Sigma, og målet er økt bærekraft inklusive reduserte kostnader. De jobber særlig med materialbesparelser gjennom optimalisering av materialbruk og reduksjon av vrak.  Data fra produksjon fanges og analyseres for automatisert styring, kontroll og optimalisering. Forbedringsprosjektene gjennomføres etter Six Sigma metodikk og ledes av en nyansatt Lean Six Sigma Black Belt. 

Etter foredraget med Sigmund vil du få en økt forståelse for hvorfor du bør starte med bærekraftsstrategi nå; det blir etterspurt!