Tomas Jonsson

HENT

Tomas Jonsson, konserndirektør for teknologi og bærekraft i HENT.

Tomas Jonsson ble ferdigutdannet sivilingeniør i 2001, har jobbet i HENT i 8 år og er i dag konserndirektør for teknologi og bærekraft i selskapet. HENT har sitt hovedkontor i Trondheim, med avdelingskontorer i Oslo, Bergen,  Ålesund, Bodø, Hønefoss, Horten og Brumunddal. I tillegg er HENT Sverige AB og HENT Danmark AS etablert og igangsatt med flere store byggeprosjekter under utvikling og oppføring. Selskapet har levert en rekke store byggeprosjekter til både offentlige og private utbyggere over hele landet, og har gjennomført mange store samspillsprosjekter og utviklet en egen gjennomføringsmodell for disse kalt “HENT Totalverdi”. Gjennom aktiv deltakelse og integrert prosjektutvikling har HENT i en årrekke deltatt i verdiskapning for sine oppdragsgivere. En komplett deltakelse fra idè til overlevering er et av HENT sine varemerker.

 

Siden 2010 har HENT jobbet aktivt med «Trimmet bygging» som er deres konsept for gjennomføringsfasen, tuftet på prinsippene innen LEAN. I 2017 gjennomførte HENT et meget omfattende program «Lean Foundation» som omfattet kursing av samtlige ansatte i HENT i flyteffektivitet og kontinuerlig forbedring. Gjennom dette programmet har HENT tatt store steg og gjort flere større forbedringer i styringssystem knyttet til nedstrømsaktivitetene til produksjonen, herunder prosjektering, innkjøp og planlegging. HENT jobber også aktivt med kontinuerlig forbedring, både i prosjekt og på selskapsnivå, og har egen kanal og et stort team som håndterer samtlige forslag til forbedring som kommer gjennom prosjektene eller enkeltmedarbeidere i kjernevirksomhetene. HENT utvikler også egne verktøy for planlegging og styring i henhold til LEAN prinsippene.

 

På Leandagen i Trondheim vil Tomas snakke om selskapets transformasjon ved bruk av Lean:

  •  Felles «mindset» for alle medarbeiderne.
  • Selskapets konsept «Trimmet gjennomføring» og fokus på taktprinsipp
  • Viktigheten av forankring i ledelse og stayerevne
  • Viktigheten av gode verktøy og visualisering, der selskapets utvikler alle verktøy selv for å kunne standardisere gjennomføringen og treffe selskapets metode på best mulig måte.
  • Viktigheten av standardisering og forutsigbarhet.

 

I lys av bransjens sentrale rolle for bærekraftig utvikling av eiendom, vil Tomas også reflektere noe rundt hvordan Lean bidrar inn i selskapets fokus på bærekraft.