Vidar Furuholt

Aker BP

Vidar Furuholt er seniorrådgiver for digitalisering i Aker BP.
Aker BP er et av Europas største uavhengige oljeselskap målt i produksjon, og driver med leting og produksjon av olje og gass på norsk sokkel. Vidar jobber i selskapets avdeling for leting og reservoarutvikling, og har blant annet hatt ansvar for leteavdelingens aktiviteter innenfor forbedring, LEAN, FoU og digitalisering. Nå har han sitt daglige virke i selskapets digitale utviklingsprogram EurekaX.

 

Aker BP har valgt Lean og digitalisering som to av fire strategiske pilarer for å oppnå selskapets målsetninger. I dette foredraget vil Vidar gi et innblikk i hvordan LEAN-strategien er utformet og noen eksempler på hvordan den er implementert og i bruk i det daglige. Vi vil også få høre hvordan sentrale elementer fra LEAN, som verdistrømsanalyse og standardisering, brukes for å strukturere og gjennomføre den digitale strategien.