Ivar Kvalø

Nærøysund kommune

Ivar Kvalø er spesialrådgiver i samfunnssikkerhet og beredskap i Nærøysund kommune.

 

På Leandagen vil han, sammen med Arnt Håvard Moe, snakke om prosjektet Fremragende akuttmottak, et samarbeidsprosjekt mellom Helse Nord-Trøndelag HF og kommunene i opptaksområdet. Ivar har vært en aktiv kommunerepresentant både i prosjektgruppen og i styringsgruppen i fase II av prosjektet, som har omhandlet hele ø-hjelpsforløpet fra hjem til hjem, for både pasienter innen somatikk og psykisk helse og rus. Prosjektet jobber for å forbedre pasientforløp, med mål om å oppnå sømløse pasientforløp, innen øyeblikkelig hjelp i Nordre Trøndelag. Alle aktører i den akuttmedisinske kjede er vært involvert i arbeidet.