Jesper Sode Hansen

IKA Møre og Romsdal

 Jesper Sode Hansen er daglig leder for IKA Møre og Romsdal, hvor han jobber med å bygge fundamentet for en lærende organisasjon. Han har tidligere bla. ledet arbeid innen Lean og organisasjonsutvikling i Ålesund kommune.  

Han kommer til Leandagen for å snakke om betydningen av ledelsens engasjement og involvering i forbedringsarbeidet - Eksemplifisert gjennom erfaring fra arbeid med tjenesteproduksjon i offentlig sektor.