Lisbeth Øyum

SINTEF Digital

Seniorforsker Lisbeth Øyum og sjefforsker Johan E. Ravn ved SINTEF Digital har ledende kompetanse innen organisasjon og arbeidsliv. De har lang erfaring i å samarbeide tett med både arbeidstakere, tillitsvalgte og ledere innenfor industri og offentlig sektor, og har forsket på hvordan arbeidsmiljø, digitale teknologier og informasjonstilgang påvirker produktiviteten for bedriften og jobbkvaliteten for arbeidstakerne. Et ofte påvist funn er hvordan involvering og medvirkning er drivere for produktivitet og kvalitet på varer og tjenester.