Michael Ballé

"Lean Hypergrowth can only happen with Total Participation"

 Michael Ballé er en ledende forfatter, forsker og foredragsholder som jobber både med business siden av lean (økt lønnsomhet og vekst gjennom forbedret kvalitet og redusert ledetid både på produkt og produksjon) og med utvikling av mennesker gjennom problemløsning og forbedringsarbeid. 

De siste årene har han jobbet tett med selskapet "Aramis Auto" og sett deres dramatiske vekst i både omsetning og lønnsomhet fra innsiden. Denne er dokumenter i den nye boken "Lean Hypergrowth" som slippes i løpet av 2022.