Benjamin Garel

Martinique

Benjamin Garel kommer til Leandagen Trondheim for å dele sin erfaring med Lean ledelse fra sin karriere som sykshusdirektør. Han vil blant annet dele med oss hvordan han og hans ledelsesteam bruke Lean tenkning for å sette pasientens sikkerhet og behandlingskvalitet i sentrum uten å gå på akkort med personalets sikkerhet gjennom en global pandemi.