Gunnar Andreas Aarvold

Norsk Kylling

"Vil du være med å bygge verdens beste fabrikk?" var spørsmålet Gunnar Andreas Aarvold fikk en vinterdag i 2017. Med mange års bakgrunn fra Maintech og forbedringsarbeid i fabrikker, er et slikt spørsmål "den våte drømmen" for de fleste ingeniører. Da muligheten seinere åpnet seg for også å drifte og lede fabrikken ble drømmen komplett.
Gunnar Andreas er utdannet maskiningeniør og har vært høyt engasjert innenfor forbedringsarbeid, vedlikeholdsstyring og undervisning.