Lean Forum Midt-Norge har nå skiftet navn til Lean Forum Trondheim.

Lean Forum Midt-Norge har nå skiftet navn til Lean Forum Trondheim.

Når det gjelder Lean Forum Midt-Norge er nå dette navnet historie. På årsmøtet ble det vedtatt et par endringer i vedtektene våre, deriblant første paragraf; navn. Det nye navnet på forumet er nå Lean Forum Trondheim, og iht. øvrig endret punkt i vedtektene skal man jobbe for å tilby verdiforslag til medlemmer og interessenter i Trondheim og omegn. «Omegn» er i dette tilfellet noe vagt, men det betyr i all hovedsak alt før sør for det som kan defineres som Innherred. En endring i vedtektene er også at man skal jobbe tett med øvrige «Lean Forum» i regionen (p.t. Lean Forum Innherred og Lean Forum Namdal) mht. å tilby enda bredere og bedre verdiforslag til alle i Midt-Norge. Vi er nå tre forum, som sammen skal gi noe nytt og bedre til alle i Midt-Norge. Dette blir en utfordring til ny leder og nytt styre å få til å svinge godt.

Ny Logopakke kommer!