Om oss

Lean Forum BTV-regionen er stiftet av enkeltpersoner og virksomheter inne offentlig og privat sektor i fylkene Buskerud, Vestfold og Telemark. Forumet er en av flere organiserte regioner under Lean Forum Norge, og har som formål å fremme verdiskaping i regionen gjennom samarbeid og ved å fremme overføring av erfaring mellom personer og organisasjoner.

Forumet skal gi medlemmene kundeverdi i form av:
• Kunnskap om hvordan de selv kan utvikle lean verdiskapingsprosesser i verdensklasse
• Erfaringer fra norske og internasjonale virksomheter og kompetansemiljøer
• Inspirasjon i et lærende felleskap av personer og organisasjoner

Kontingentsatser 2018:

Personlig medlemskap kr 350 per år.

Bedriftsmedlemskap:

  1. < 10 ansatte: 1 500/år
  2. 10 – 50 ansatte: 2 500/år
  3. > 50 ansatte: 4 000/år

For innmelding og informasjon om medlemskap, send mail til post@leanforumbtv.no.

Bli medlem i Lean Forum BTV

Oversikt over styret i Lean Forum BTV-regionen valg på årsmøtet 7. mai 2018:

.

Tor Lømo-Hansen (leder)

Isola

t.lomo-hansen@isola.no

907 61 197

Eivind Arne Fauskanger

Universitetet i Sørøst-Norge

eivind.fauskanger@usn.no

483 26 677

Robert Immerstein

Universitetet i Sørøst-Norge

robert.immerstein@usn.no

918 83 641

Rune Samuelsen

PwC

rune.samuelsen@no.pwc.com

952 60 978

Viggo Johannessen

Kiwa Teknologisk Institutt

viggo.johannessen@kiwa.no

922 28 840

Torkil Bjørnson

NCE Systems Engineering

torkil.bjornson@crenova.no

920 37 160

Tarald Nomeland

OSWO

tno@oswo.no

966 21 505

Henning Østrem

Bufetat

henning.ostrem@bufetat.no

917 76 263

Kerstin Aabakken

Sykehuspartner

kerstin.aabakken@sykehuspartner.no

472 36 313

       
       
       

Bli medlem i Lean Forum BTV

Nyheter

Lean Forum BTV-regionen inviterer til studiebesøk hos Jotun Vindal onsdag 27. november.

Lean Forum BTV-regionen inviterer til nettverksmøte 12. september i Horten. Tema er ProduktivitetsSpranget.

Lean Forum BTV-regionen inviterer til studiebesøk hos EFD Induction Norge i Skien. 

Antallet arbeidsplasser i Vestfold øker og verdiskapingen i næringslivet de siste par årene er bedre enn landsgjennomsnittet. Det viser den siste analysen fra Telemarksforskning.

Lean Forum BTV-regionen besøkte GKN Aerospace på Kongsberg 17. oktober, og avholdt sitt årsmøte i etterkant av besøket.