Lean Forum Logo

Årsmøte Lean Forum Innlandet

Styret Lean Forum Innlandet inviterer sine bedriftsmedlemmer til årsmøte som blir avholdt på Teams.

Påmeldingslink her. Påmeldingsfrist 17.juni.

Forslag til årsmøtet innsendes senest 14 dager for årsmøtet. Sakspapirer til medlemmene sendes ut senest 1 uke før møtet.

Forslag sendes på mail til sekretariatet Tove Løkken, tove@leanforumnorge.no

.

PROGRAM:

Åpning og konstituering ved Frode Amundsen, styreleder Lean Forum Innlandet

Valg av ordstyrer, sekretær og to personer til å undertegne møteprotokoll

Årsmøtet behandler følgende saker:

  • Godkjenning av innkallingen
  • Konstituering
  • Årsmelding
  • Regnskap
  • Budsjett
  • Planer for driften kommende år
  • Innkomne forslag
  • Valg
Start
Slutt
Påmelding

Online