Lean Forum Logo

BLI MEDLEM

Lean Forum Norge er et åpent forum, hvor alle er velkomne til å melde seg inn. Bedriftsmedlemmer har stemmerett i besluttende organer. 

Bedriftsmedlemskap er differensiert på størrelse på bedrift:

Type medlemsskap Pris 2023

Personlig medlem  - få tilsendt nyhetsbrev

Gratis

1-50 ansatte:

kr 5.000

51-250 ansatte:

kr 10.000

251-500 ansatte:

kr 15.000

Over 500 ansatte: 

kr 20.000

Over 500 ansatte: 

kr 20.000
Meld inn din bedrift her